Select an Event

Results Not Currently Available

Built Ford Tough Series Results

Round PLC Rider Dollars Score Championship Score BOT Bull Bull Score Contractor Aggregate Total Event Points Dollars
Round PLC Rider Dollars Score Championship Score BOT Bull Bull Score Contractor Aggregate Points Dollars
Avg 1 Mike Lee 1 150 0           150 150 $8,666.67
Avg 2 Eduardo Aparecido 2 90 0           90 90 $6,666.67
Avg 3 Joao Ricardo Vieira 3 75 0           75 75 $5,666.67
Avg Guilherme Marchi 0 0           0 0 $0.00
Avg Fabiano Vieira 0 0           0 0 $0.00
Avg Cooper Davis 0 0           0 0 $0.00
Avg Kaique Pacheco 0 0           0 0 $0.00
Avg Ryan Dirteater 0 0           0 0 $0.00
Avg Gage Gay 0 0           0 0 $0.00
Avg Jess Lockwood 0 0           0 0 $0.00
Avg Shane Proctor 0 0           0 0 $0.00
Avg Paulo Lima 0 0           0 0 $0.00
Avg Stetson Lawrence 0 0           0 0 $0.00
Avg Mason Lowe 0 0           0 0 $0.00
Avg Derek Kolbaba 0 0           0 0 $0.00
1 1 Mike Lee $0.00 87.75   87.75   Jammin Jackson's Handsome Jeff 43.5 K-C/Josie McElroy Bucking Bulls/Spark-lin Acres   0 $0.00
1 2 Eduardo Aparecido $0.00 87.25   87.25   Big Black Cat 42.75 Dakota Rodeo/Chad Berger/Clay Struve/Heald Pro Bulls   0 $0.00
1 3 Joao Ricardo Vieira $0.00 86.5   86.5   Cooper Tires Semper Fi 42.25 Dakota Rodeo/Julie Rosen/Clay Struve/Chad Berger   0 $0.00
1   Guilherme Marchi $0.00 0   0   Pneu-Dart's Southern Style 43 Mike Miller Bucking Bulls   0 $0.00
1   Fabiano Vieira $0.00 0   0   Wicked Stick 44.25 Dakota Rodeo / Chad Berger / Clay Struve / H&C Bucking Bulls   0 $0.00
1   Cooper Davis $0.00 0   0   Bad Touch 43.25 K-C / Josie McElroy Bucking Bulls   0 $0.00
1   Kaique Pacheco $0.00 0   0   Slinger Jr. 44 K-C/Josie McElroy Bucking Bulls/Spark-lin Acres   0 $0.00
1   Ryan Dirteater $0.00 0   0   Fire & Smoke 44.25 Dakota Rodeo/Julie Rosen/Clay Struve/Chad Berger   0 $0.00
1   Gage Gay $0.00 0   0   Asteroid 42.75 Dakota Rodeo / Chad Berger / Clay Struve   0 $0.00
1   Jess Lockwood $0.00 0   0   Beaver Creek Beau 43.25 Chad Berger / Clay Struve / PBR Rock Bar   0 $0.00
1   Shane Proctor $0.00 0   0   Flight Plan 43 Dakota Rodeo / Chad Berger / Clay Struve   0 $0.00
1   Paulo Lima $0.00 0   0   Who Dey 43.25 K-C/Josie McElroy Bucking Bulls/Spark-lin Acres   0 $0.00
1   Stetson Lawrence $0.00 0   0   Catfish John 43.25 Dakota Rodeo - Chad Berger / Clay Struve / Miller   0 $0.00
1   Mason Lowe $0.00 0   0   Smooth Operator 43.25 Dakota Rodeo/Julie Rosen/Clay Struve/Chad Berger   0 $0.00
1   Derek Kolbaba $0.00 0   0   Gambini 44.25 Rocking C Bucking Bulls / Jenkins / John Cook   0 $0.00
Draw_1   Derek Kolbaba           Gambini   Rocking C Bucking Bulls / Jenkins / John Cook      
Draw_1   Mason Lowe           Smooth Operator   Dakota Rodeo/Julie Rosen/Clay Struve/Chad Berger      
Draw_1   Stetson Lawrence           Catfish John   Dakota Rodeo - Chad Berger / Clay Struve / Miller      
Draw_1   Paulo Lima           Who Dey   K-C/Josie McElroy Bucking Bulls/Spark-lin Acres      
Draw_1   Shane Proctor           Flight Plan   Dakota Rodeo / Chad Berger / Clay Struve      
Draw_1   Mike Lee           Jammin Jackson's Handsome Jeff   K-C/Josie McElroy Bucking Bulls/Spark-lin Acres      
Draw_1   Fabiano Vieira           Wicked Stick   Dakota Rodeo / Chad Berger / Clay Struve / H&C Bucking Bulls      
Draw_1   Jess Lockwood           Beaver Creek Beau   Chad Berger / Clay Struve / PBR Rock Bar      
Draw_1   Eduardo Aparecido           Big Black Cat   Dakota Rodeo/Chad Berger/Clay Struve/Heald Pro Bulls      
Draw_1   Guilherme Marchi           Pneu-Dart's Southern Style   Mike Miller Bucking Bulls      
Draw_1   Joao Ricardo Vieira           Cooper Tires Semper Fi   Dakota Rodeo/Julie Rosen/Clay Struve/Chad Berger      
Draw_1   Ryan Dirteater           Red Moon   Dakota Rodeo / Chad Berger / Clay Struve / H&C Bucking Bulls      
Draw_1   Gage Gay           Asteroid   Dakota Rodeo / Chad Berger / Clay Struve      
Draw_1   Kaique Pacheco           Slinger Jr.   K-C/Josie McElroy Bucking Bulls/Spark-lin Acres      
Draw_1   Cooper Davis           Bad Touch   K-C / Josie McElroy Bucking Bulls      
Draw_1   Ryan Dirteater           Fire & Smoke   Dakota Rodeo/Julie Rosen/Clay Struve/Chad Berger