Select an Event

Results Not Currently Available

Built Ford Tough Series Results

Round PLC Rider Dollars Score Championship Score BOT Bull Bull Score Contractor Aggregate Total Event Points Dollars
Round PLC Rider Dollars Score Championship Score BOT Bull Bull Score Contractor Aggregate Points Dollars
Avg 1 Eduardo Aparecido 1 150 0           150 150 $7,000.00
Avg 2 Cooper Davis 2 90 0           90 90 $5,000.00
Avg 3 Kaique Pacheco 3 60 0           60 60 $3,000.00
Avg 3 Mike Lee 3 60 0           60 60 $3,000.00
Avg 3 Chase Outlaw 3 60 0           60 60 $3,000.00
Avg Gage Gay 0 0           0 0 $0.00
Avg Derek Kolbaba 0 0           0 0 $0.00
Avg Shane Proctor 0 0           0 0 $0.00
Avg Paulo Lima 0 0           0 0 $0.00
Avg Jess Lockwood 0 0           0 0 $0.00
Avg Stetson Lawrence 0 0           0 0 $0.00
Avg J.B. Mauney 0 0           0 0 $0.00
Avg Ryan Dirteater 0 0           0 0 $0.00
Avg Joao Ricardo Vieira 0 0           0 0 $0.00
Avg Guilherme Marchi 0 0           0 0 $0.00
1 1 Eduardo Aparecido $0.00 90.25   90.25   Jack Shot 44 D&H Cattle Company/David Huffman   0 $0.00
1 2 Cooper Davis $0.00 89.5   89.5   Cooper Tires Brown Sugar 43.75 Dakota Rodeo/Julie Rosen/Clay Struve/Chad Berger   0 $0.00
1 3 Kaique Pacheco $0.00 87   87   Chocolate Shake 42.25 D&H Cattle Company   0 $0.00
1 3 Mike Lee $0.00 87   87   American Hustle 42.5 D&H Cattle Co. / Leflore   0 $0.00
1 3 Chase Outlaw $0.00 87   87   Big Black Cat 43.75 Dakota Rodeo/Chad Berger/Clay Struve/Heald Pro Bulls   0 $0.00
1   Gage Gay $0.00 0   0   Joe Blow 44.75 Dakota Rodeo / Chad Berger / Clay Struve   0 $0.00
1   Derek Kolbaba $0.00 0   0   Stone Sober 44.5 D&H Cattle Co. / Buck Cattle Co.   0 $0.00
1   Shane Proctor $0.00 0   0   Crossfire 41 Dakota Rodeo / Chad Berger / Clay Struve / H&C Bucking Bulls   0 $0.00
1   Paulo Lima $0.00 0   0   SweetPro's Bruiser 45.25 D&H Cattle Co. / Buck Cattle Co.   0 $0.00
1   Jess Lockwood $0.00 0   0   Spotted Demon 45.5 Julio Moreno / Dallas Schott   0 $0.00
1   Stetson Lawrence $0.00 0   0   Cracker Breaker 44.25 D&H Cattle Co. / Buck Cattle Co.   0 $0.00
1   J.B. Mauney $0.00 0   0   Asteroid 45 Dakota Rodeo / Chad Berger / Clay Struve   0 $0.00
1   Ryan Dirteater $0.00 0   0   Fire & Smoke 43.75 Dakota Rodeo/Julie Rosen/Clay Struve/Chad Berger   0 $0.00
1   Joao Ricardo Vieira $0.00 0   0   Pearl Harbor 45.25 Dakota Rodeo / Chad Berger / Clay Struve / H&C Bucking Bulls   0 $0.00
1   Guilherme Marchi $0.00 0   0   Smooth Operator 44.25 Dakota Rodeo/Julie Rosen/Clay Struve/Chad Berger   0 $0.00
Draw_1   Derek Kolbaba           Stone Sober   D&H Cattle Co. / Buck Cattle Co.      
Draw_1   Gage Gay           Joe Blow   Dakota Rodeo / Chad Berger / Clay Struve      
Draw_1   Chase Outlaw           Big Black Cat   Dakota Rodeo/Chad Berger/Clay Struve/Heald Pro Bulls      
Draw_1   Paulo Lima           SweetPro's Bruiser   D&H Cattle Co. / Buck Cattle Co.      
Draw_1   Shane Proctor           Crossfire   Dakota Rodeo / Chad Berger / Clay Struve / H&C Bucking Bulls      
Draw_1   Mike Lee           American Hustle   D&H Cattle Co. / Leflore      
Draw_1   Stetson Lawrence           Cracker Breaker   D&H Cattle Co. / Buck Cattle Co.      
Draw_1   Jess Lockwood           Spotted Demon   Julio Moreno / Dallas Schott      
Draw_1   Eduardo Aparecido           Jack Shot   D&H Cattle Company/David Huffman      
Draw_1   Guilherme Marchi           Smooth Operator   Dakota Rodeo/Julie Rosen/Clay Struve/Chad Berger      
Draw_1   Joao Ricardo Vieira           Pearl Harbor   Dakota Rodeo / Chad Berger / Clay Struve / H&C Bucking Bulls      
Draw_1   Ryan Dirteater           Fire & Smoke   Dakota Rodeo/Julie Rosen/Clay Struve/Chad Berger      
Draw_1   J.B. Mauney           Asteroid   Dakota Rodeo / Chad Berger / Clay Struve      
Draw_1   Kaique Pacheco           Chocolate Shake   D&H Cattle Company      
Draw_1   Cooper Davis           Wonder Flyer   D&H Cattle Co. / Flinn      
Draw_1   Cooper Davis           Cooper Tires Brown Sugar   Dakota Rodeo/Julie Rosen/Clay Struve/Chad Berger